Porsgrunn Frikirke > Forsiden > Aktuelt

Gledens dag i Porsgrunn

Gledens dag i Porsgrunn

Birgitte Bugaard Ørnes ordinert i Porsgrunn Frikirke

Birgitte Bugaard Ørnes (57) ble søndag 31.mars ordinert og innsatt i tjeneste som pastor i Porsgrunn frikirke. Mange var møtt frem, ikke minst fra hennes egen familie og venner.
Tilsynsmann Gunnar Johnsen foresto ordinasjonen, assistert av medlemmer av eldsterådet og Birgittes tidligere kollegaer i Den norske kirke. Hun kommer fra en stilling som trosopplærer i Tanum og Kjose menighet i Larvik.

Johnsen minnet i sin tale til ordinanden om apostelen Paulus ord til Timoteus (1.Tim 4,12): «La ingen forakte deg fordi du er ung …». Han snudde på det og minnet om at vi heller ikke skal forakte noen på grunn av alder. Birgitte Bugaard Ørnes er bestemor, men hun kommer fra et arbeid med særlig ansvar for barn og unge, noe hun trives svært godt med. Dette blir også et hovedansvar for henne i Porsgrunn frikirke. Å være kul i møte med barn og ungdom er ikke viktig, sa Johnsen, men det er viktig å bry seg om dem. Det barna og de unge trenger, er å kjenne at de blir sett, og at noen har tid for dem og lukker dem inn i nådens fellesskap med Kristus og menigheten. Den som har levd en stund vet gjerne mer om hva nåde er, og det skal vi gi til barn og ungdom.

Birgitte Bugaard Ørnes blir nå kollega med Nora Margaret Gimse, som er menighetens hovedpastor.
Birgitte Bunes Ørnes ga uttrykk for glede og frimodighet, men også ansvar med tanke på tjenesten hun nå går inn i. Hun holdt dagens preken over Luk. 22, 28-34. «Og nå overdrar jeg riket til dere», sa Jesus til Peter. Dette til tross for at alle disiplene sviktet. Jesus er med og heier på oss. Han vil at vi skal komme seirende ut av det!

Menighetens sangkor deltok, og under kirkekaffen var det flere som hadde gode ord til den nyordinerte pastoren, blant annet sokneprest Asle Zimmermann i Tanum og Kjose. Birgitte og ektemannen John Magnar blir fortsatt boende i Larvik, men de ønsker å stå sammen i ulike tjenester i et for dem nytt menighetsfellesskap.

av Nils Thorbjørn Myhren
 


Del denne artikkel på e-post