Kontaktliste

Kontakliste

Eldsteråd

Telefon

Mobil

Nora Margaret Gimse, Pastor

35 55 04 35          

414 51 575

Birgitte Bugaard Ørnes
Pastor
 
  470 14 124

Jostein Braaten

 

991 65 509

Solfrid Semb

 

930 25 654

Ellen Årøen   934 87 592

Diakonat

 

 

Agnar Sæland

 

908 33 990

FriBu admin

 

 

Richard Stavnes

 

911 86 632

Søndagsskolen

 

 

Ann-Kristin Stavnes

 

974 81 720

Sangkor

 

 

Marit Asdahl

 

481 54 139

Speideren

 

 

Erik Nybøe

 

958 41 431

NonStop

 

 

Anne Hilde T Granly

 

450 34 855

Livsnære grupper/Felleskap/Sjelsorg

 

 

 

 

Formiddagstreff    
Ola Bjørn Kjennbakken    918 32 889

Web Team

 

 

Rolf Terkelsen

 

478 54 739

Richard Stavnes

 

911 86 632

Prosjektor Team

 

 

Richard Stavnes

 

911 86 632

Bygg /Vedlikehold

 

 

Kyrre Semb

 

993 58 108

 

Oppdatert  17.06.2015