Porsgrunn Frikirke > Menigheten > Om oss

Om oss

Porsgrunn Frikirke er en flergenerasjonsmenighet med ca. 450 medlemmer. Menigheten driver et aktivt arbeid blandt innvandrere, barn og unge og har et stort og godt sang- og musikk miljø.

Menighetens visjon er: Porsgrunn Frikirke vil være et varmt kristent fellesskap, hvor mennesker i alle aldre skal føle seg like verdifulle.

Ved siden av menighetsdriften, eier og driver menigheten barnehagen Vesttun.

Kirken ligger sentralt på Vestsiden i Porsgrunn, med kort avstand til moderne kjøpesentre.