Porsgrunn Frikirke > Menigheten > Visjon

Vår Visjon

Vår visjon: 

Porsgrunn Frikirke vil være et varmt kristent fellesskap, hvor mennesker i alle aldre skal føle seg like verdifulle.