Porsgrunn Frikirke > Utleie

Lokaler for utleie

Vår kirke

Kirkesal

Kjøkken

Lederrom

Her er vår kirke. Med plass til omtrent 200 personer.  Kirken er ny renover i 2010.
Her finner du en stor kirkesal, en mindre møtesal Leder rom og tilstøtende kjøkken.

I kjeller er det peissestue og lokaler for barnehagen, Vest-Tun.

 

Her er bilder fra fra alter og  Korset  samt Lys globen

 

 


Lokaler for utleie

Fra instruks for utleie....:  All bruk av kirken skal ivaretas med henblikk på at hele kirken er en vigslet kirke.
Det betyr at kirken skal og kan brukes til mange ulike formål som er innenfor god skikk og bruk.
Vi forbeholder oss retten til å avslå forespørsler på aktivitet som vi ikke ønsker avholdt i kirken.

Les hele intruksen (PDF)

Følgende rom kan leies ut:

Rom                    Leie eksternt  Leie Medlem
Kjøkken  500  350
Lederrom  400  200
Lillesal  1000  250
Peisestue  1000  350
Kirkesal  3000  1500

 

  Ta kontakt med Agnar Sæland mob. 908 33 990 
  for mer informasjon vedr. utleie