Hva skjer i oktober

Hva skjer i oktober

27.09.2021
Vi har kommet til oktober og ser frem til samlinger av forskjellig art. Det er familiegudstjeneste, kirkemiddag, ungdomssamling, formiddagstreff, mannssamling, Legoklubb/Legopluss og speidergudstjeneste.

Noe av det som skjer er:

På familiegudstjenesten 3. oktober kl. 11.00 får vi besøk av Thea Frøystad fra Fribu. Det blir dåp.
Vi har fått nytt flygel! Det markeres med en flygelfest 3. oktober kl. 18.00. En musikalsk festkveld! Forskjellige utøvere vil få frem hvordan flygelet fungerer i forskjellige musikalske sjangere.
«Oasen» har blitt et nytt arrangement. Det er en samling for jenter i alle aldre. Kveldens gjest er sokneprest Margrete Holmeide.Vi kan også nevne at det blir besøk av Henning Boklund 17. oktober på G-17 og «Kor uten grenser» fra Larvik på gudstjenesten 24. oktober.

Høstgave.

Noen av dere har gitt en sommergave, men for noen har den kanskje gått i glemmeboken. Vi utvider derfor sommergaven til også å bli en høstgave. Gaven kan gis til konto 8220 02 86347 eller på Vipps 103728. Merk gaven med «høstgave»

For de av dere som enda ikke er faste givere, legger vi ved «skjema for fast givertjeneste» som vi håper du vil benytte deg av. Både for menigheten og deg selv er det fint å ha orden og oversikt på givertjenesten!

Oktober 2021 i Porsgrunn Frikirke

«Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen» Kol. 3.14.
Bønn hver tirsdag kl. 14:00 – 15:00.
Lørdag 02. kl. 11:00 Inspirasjonssamling for barne- og ungdomsledere.
Søndag 03. kl. 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp. Pastor Birgitte B. Ørnes og Thea Frøystad fra Fribu. Høsttakkefest.
Søndag 03. kl. 18:00 Flygelfest. En musikalsk festkveld!
Tirsdag 05. kl. 16:30 Kirkemiddag.
Onsdag 06. kl. 19:00 Oasen. Jentekveld for jenter i alle aldre. Sokneprest Margrete Holmeide og pastor Birgitte B. Ørnes. Kaffe og twist. Påmelding: SMS til Birgitte 47014124.
Fredag 08. kl. 19:00 Ungdomskveld.
Søndag 10. kl. 11:00 Temagudstjeneste «Den skjøre stillheten.» Pastor Birgitte B. Ørnes. Sangkoret og Lars Iver Larsen. Nattverd. Søndagsskole.
Onsdag 13. kl. 11:00 Formiddagstreff. Helge Haugen Øvretveit «Vekkelsessanger – døgnfluer eller arvegods?» Moflatamusikken. Servering. Utlodning. Skyss: 904 02 380 etter kl. 10.00. Søndag 17. kl. 17:00 G-17. Henning Boklund taler og synger. Tema: «Menighet – er det deg?»
Onsdag 20. kl. 19:00 Mannssamling. Even Sundby «Livskriser og gudstro.» Pizzaspleis.
Torsdag 21. kl. 17:00 Legoklubb og Legopluss.
Søndag 24. kl. 11:00 Gudstjeneste. Pastor Birgitte B. Ørnes. «Kor uten Grenser» fra Larvik. Søndagsskole.
Torsdag 28. kl. 19:00 Lederforum. (En fra hver virkegren)
Søndag 31. kl. 11:00 Speidergudstjeneste. Jostein Braaten.

Powered by Cornerstone