Sommeren 2022 i Porsgrunn Frikirke

Sommeren 2022 i Porsgrunn Frikirke

01.06.2022
Her er en oversikt over det som skjer i menigheten vår i sommer. Ønsker alle en velsignet sommer.

JUNI 

1.pinsedag kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste. Niclas Bengtsson taler. Sang av  Gerd Irene Haukedal. Menighetsmøte etter  

gudstjenesten. 

Fredag 10. kl. 19:30 Ungdomskveld. Båttur. 

Søndag 12. kl. 11:00 Gudstjeneste. Sigbjørn Jakobsen taler. Sangkoret  synger. Søndagsskole. 

Søndag 19. kl. 12:00 Felles gategudstjeneste ved Ælvespeilet. Magne  Hultgren. Lokale sangkrefter. 

Søndag 26. kl. 11:00 Felles gudstjeneste i Skien Frikirke. 

JULI 

Søndag 03. kl. 11:00 Felles gudstjeneste i Porsgrunn Frikirke. Niclas  Bengtsson taler. 

Søndag 10. kl. 11:00 Felles gudstjeneste i Bamble Frikirke. 

Søndag 17. kl. 11:00 Felles gudstjeneste i Porsgrunn Frikirke. Andreas  Nordbø Møller taler. 

Søndag 24. kl. 11:00 Gudstjeneste på Fredtun. Frikirkens sommerfestival. 

Søndag 31. kl 11:00. Felles gudstjeneste i Bamble Frikirke.

 

AUGUST 

Søndag 07. kl. 11:00 Felles gudstjeneste i Skien Frikirke.

Søndag 14. kl. 11:00 Gudstjeneste på Skjærgårdssang i Langesund.

Mandag 15. – tirsdag 16. «Friskus». For barn fra 4. – 7. klasse.

Søndag 21. kl. 11:00 Gudstjeneste. Terje Talseth Gundersen taler. Nattverd. 

Søndag 28. kl. 15:00 Samlingsfest/storsamling. 
Tilsynsmann Geir Øystein Andersen. Ordinasjon og innsettelse av Andreas Nordbø Møller som pastor. 
Lovsangsgruppe. Diverse innslag. Bevertning

 

Menighetsarbeider Andreas Nordbø Møller – tlf. 47262151 

Skyss – tlf. 904 02 380.

Powered by Cornerstone