Misjonsgudstjeneste. Pastor Nora Margaret Gimse taler. Søndagsskole. Enkel lunsj med Taiwan-smak. Menighetsmøte etter gudstjenesten.
Powered by Cornerstone