Gratulerer til Porsgrunn Frikirkes Sangkor ved 100 års Jubileet

Gratulerer til Porsgrunn Frikirkes Sangkor ved 100 års Jubileet

16.10.2020
Søndag 18.oktober feires koret med sanggudstjeneste klokken 11.00 og jubileumskonsert klokken 18.00. Her kan du lese korets kronikk ved 100 års Jubileet Okt.2020
Gratulerer til Porsgrunn Frikirkes Sangkor ved 100 års Jubileet

 

Porsgrunn Frikirkes sangkor ved 50 årsjubileet 1970.

Frikirkens Sangkor Jubileums kronikk ved 100 års Jubileet Okt.2020.

Vår Gud skal ha æren.

Om hundre år er allting glemt sies det i et ordtak, men for Frikirkens Sangkor er det slik at vi har både skrevet ned referater blant annet fra hvem som startet koret, hendelser, turer og sangmøter, øvelser, sang utvalget, hvem som er med i koret og referat fra årsmøter hvert år. Vi anser oss som et oppegående blandakor som tar gjerne 100 år til, fordi det fyller en stor oppgave i Guds rikes arbeide, gir mye tilbake til hver enkelt som er med og de som har greie på det sier at folk som synger i kor får mye god mentalhygiene, fordi det også har en sosial effekt å synge sammen med andre. Det skaper glede i hjerte og sinn.

Det er noe helt spesielt gledelig å synge i et firestemmig blandakor, men vi ser jo at i mange menigheter i vårt kirkesamfunn og ellers i korverdenen er det nå lettere å få folk til å være med i andre former for sang og musikk. Det har nok med at vi skal øve mye på fire stemmer og få det til å klinge sammen. Selve formen er tilrettelagt for å formidle det glade budskap i hovedsak på norsk med dertil sanger som passer for et menighetskor. Vi har tro på at lysten til å synge i blandakor vil komme igjen, fordi slike trender går i lange sykluser med hva som er attraktivt å være med på. Vi holder på i hvert fall til neste korsangbølge kommer.

Vårt kor er i stor grad et resultat fra starten av og på samme tidsperiode og måte som vår Frikirke her i Porsgrunn ble dannet i 1887 som en slags Gründervirksomhet med flyttingen av Den Norske Bryne og Slipestensfabrik fra Kragerø som i 1883 ble etablert som Norrønna Fabriker her i byen, rett på nedsiden mot Porsgrundselven. Med den flyttingen ble flere sentrale personer med fra Kragerø og Kragerø Frikirke bl, a opprinnelige eier Tellef Plesner, fabrikbestyrer Kittil Evensen og Salve Terkelsen med til Porsgrunn. Kittil Evensen som ble menighetens eldste var en god sanger og det var flere som ivret sterkt for å få startet et kor i Porsgrunn Frikirke og de gjorde noen spede forsøk før og etter menigheten ble dannet, som dessverre måtte innstille etter kort tid.  Sommeren 1920 inviterte nevnte Evensen, Oskcar Eikeland, Sigurd Nicolaysen, Kristian Trulsen og Sigrid Evensen til samtaler omkring mulige ordninger for å få det til. 2 oktober 1920 ble da Frikirkens Sangkor stiftet, riktignok uten styre eller dirigent, men med et tyvetalls personer på stemmene ble det øvd inn sanger med hjelp av Sigrid Evensen og Aanund Solberg. Om noen meg nå spørge vil om grunn til salighet og O, Gud all sannhets kilde var to av de første sangene de øvde inn. Allerede etter to øvelser var koret ute og sang på en fest i Skien de to sangene de hadde øvd inn men bassen måtte ha en improvisert øvelse i pausa for å repetere stemmen sin.

Det som er skrevet først inn i protokollen fra oktober 1920 er Synger for Gud, lover Herren. Pris Hans navn, alle jordens slekter. 38 øvelser i 1921 tyder på stor aktivitet og lyst til å lære seg nye sanger og Sangerunderholdning i Østsidens kirke 27 november var en av aktivitetene som Sangkoret deltok i.

Noen glimt fra hva koret har deltatt i og hva vi selv har arrangert av turer og sangoppdrag frem til tusenårsskiftet:

I 1928 satte vi utover fra Vestre brygge i Martin Olsens store motorbåt og turen gikk til Ringsholmane.  1929 17 august dro vi avgårde i motorbåde til Herøen. Det var en hyggelig tur i den stille aftenstund. 1933 Vi hadde to sangmøter til inntekt for nye gardiner og innkjøp av nye ovner til kirken. 1936 Vi deltok i juni på sang og ungdomsstevnet i Grimstad. Vi kjørte kl. 05 på morgenen i buss nedover Sørlandske og fikk kaffe på et sted som heter Laget. Vi ankom Grimstad kl. 24 på natten. 1 påskedag 1966 sang vi med Hjalmar Hansen som dirigent. Den siste sangen vi fikk synge med Hansen var Min fremtidsdag er lys og lang. 4. sept, 1966, ble koret enige om å spørre Karin Apesland om å bli vår nye dirigent og mandag 26 september samlet koret seg etter ferien og formann Leif Clausen kunne ønske henne hjertelig velkommen. 19 juni 1967 sløyfet vi øvelsen og reiste på tur til Ester og Gerhart Kjellevolds hytte, hvor vi hygget oss sammen i den fine sommerkvelden. Det var et fast innslag som avslutning på vårsemesteret i mange år. 10 januar 1970 var vi på den tradisjonelle julefesten på Fredtun og sang oss helt bort, Turen gikk som vanlig med buss. 1974 Koret teller i år hele 65 aktive medlemmer og det er det største antall medlemmer noen gang. Vi har sunget hele 81 ganger dette året. 15 og 16 mars 1980 var vi igjen på tur og denne gangen til Greåker. Tormod Boklund som alltid var vår faste sjåfør i særklasse satt som vanlig ved rattet. 1982 ble litt spesiell fordi begge våre pianister ventet familieforøkelse. Hvorvidt det skyldes at vi hadde fått nytt flygel er vel heller tvilsomt, men da Karl Magne Sæland steppet inn på kort varsel og etter kort tid ble fruen rammet av samme trenden, vurderte vi å kontakte pianoselger Ljosland på Notodden. 1987 hadde vi to inspirerende øvelseshelger i kirken. Begge gangene med Trygve Moe. 1999 på årsmøtet markerte vi at vår dyktige pianist Aud Andvik Clausen hadde spilt for oss i over 18 år i 1997 og samtidig feiret Bjarne Nicolaysen som da hadde 50 år sammenhengende i koret. Samtidig fortalte Egil Nicolaysen fra hans besøk hos kongen for å takke for medaljen han fikk. Alle ble takket hjertelig for innsats og stor velvilje for koret. Spesielt vår formann Randi, dirigent Karin og vår pianist Ågot Lise ble takket mye og ble fortalt at deres engasjement og innsats betyr enormt mye for koret.

Et blanda kor kan ikke fungere uten at noen tar seg av å øve inn sangene og en som dirigerer og setter takt, tone, styrke og innhold og sørger for at stemmene kommer inn på rette sted. Et blanda kor var opprinnelig et kor som sang uten musikk til, eller sang såkalt acapella og koret har i alle år hatt dyktige dirigenter og kan vi nevne som første var Hans Olsen, Martin Lunde, Sigrid Hansen (Vedell) Hjalmar Hansen. Karin Apesland og dagens dirigent Karin Helene Ellefsen som heldigvis for koret tok over for sin navnesøster Karin Apesland i 2011. Det må nevnes at Hjalmar Hansen var dirigent i 35 år og Karin Apesland i 45 år. Karin Apesland er fremdeles med oss på årsmøter og festligheter i kirken som «støttemedlem» og det gleder stort.

Etter at Karin Apesland overtok som dirigent fikk vi en nyordning med piano til sangene for å få et fyldigere bilde av sangene og vi har vært utrolig heldige med de som har spilt for oss gjennom mange år. Vi nevner. Elin Enger Boklund, Anne Lindvig, Aud Andvik Clausen, Inger Apesland Reisjø, Karl Magne Sæland og dagens pianist Ågot Lise Fuglestad. Sistnevnte har nå både øvd inn sanger og spilt for koret på en eminent måte i 23 år nå og vi håper på å beholde henne lenge. Vi kan ikke takke nok for den innsats og tonefølge som alle disse har gitt oss gjennom mange år. Det fyller ut tonebildet på en meget god måte og for å kunne holde tonene for koret og tilføre musikalitet og løfte koret i stor grad er en pianist av meget stor betydning. Sangerutvalget skal også ha en stor takk for jobben som gjøres.

Den første formann eller leder som det nå heter var Sigurd Nicolaysen og fra protokollene sakser vi Kittil Evensen, Oscar Eikeland, Erling Dyraas, Olaf Olsen, Einar Klausen, Bernt Hansen, Reidar Waalberg, Erling Haugen, Gerhart Kjellevold, Anders Eikeland, Egil Nicolaysen, Bjarne Nicolaysen, Ola Bjørn Kjennbakken, Olaf Olsen, Lars Iver Larsen, Sverre Hagen, Astrid Lia, Arvid Clausen, Tormod Boklund, John Heitmann, Berit Larsen, Svanhild Thoresen, Tor Erling Heitmann, Randi Haukedal, Jofrid Myhren, Turid Terkelsen og nåværende Marit Asdahl. Det å lede og organisere med et valgt styre er helt avgjørende for fremdrift og gode planer. Disse takkes stort for jobben de har gjort og gjør.

En kuriositet som bør nevnes er at første formann Sigurd Nicolaysens datter Astrid Kjennbakken er i dagens sangkor og har hele 65 års medlemskap og hennes datter Marit Asdahl er dagens leder i koret. Når vi i tillegg har et medlem som heter Ole Sigurd Nicolaysen, så ser vi at flere at oppgavene i Guds rike også videreføres. Slekt skal følge slekters gang, aldri forstummer tonen fra himlen, i sjelens glade pilgrims sang. Mange har opp gjennom tidene hatt sin plass i sangkoret i mange år og de takkes for stor innsats og å spre det glade budskapet i tekst og toner. Det var flere som begynte i koret før eller etter at Karin Apesland overtok som dirigent i 1966 og noen av de finner gleden enda ved å delta i koret. Vi nevner her noen flere av dagens medlemmer som har 50 år eller mere sammenhengende i koret. Ola Bjørn Kjennbakken har 57 år. Randi Haukedal, Berit Valhovd Larsen og Lars Iver Larsen har 54 år og Turid Nohre Terkelsen har 50 år. Flere av korets medlemmer har sammenhengende tjent mellom 20 til 40 år, noen har kommet tilbake etter lengre pauser og noen nye har vi fått i de siste årene. Trofasthet i den oppgaven en har fått er en stor gave.

Utvalget av sanger vårt kor har hatt opp gjennom tidene og har i dag viser et ønske både om å ha sanger som har et sentralt budskap om Frelsen i Jesus Kristus som vi har i Min Fremtids dag er lys og lang og grunnlaget gis ut i Så helt forlåter Gud. Vi ønsker å peke på Den hellige stad og at Du har et liv som er verdt å leve.  Samtidig må det vel sies at vårt kor er et godt stykke unna å være et profesjonelt kor, noe vi heller ikke har ambisjoner om, men vi har i alle år valgt ut sanger som passer oss og de møter og arrangement vi deltar på og vi flyter på engasjement og ønske om å formidle ord og toner så godt vi kan. Hvis noen ønsker å være med oss på den givende oppgaven, så er nye medlemmer i koret det største ønsket vi har ved 100 års jubileet. Vi øver på mandager kveld i kirken et par timer og de som er i koret sier at det er noe de ser frem til hele uken for å delta i.  

Vår Gud skal ha æren for alt han har gjort, derfor er det viktig for oss alle å ha fokus på Nærmere deg min Gud og På vei mot lyset som gir Den himmelske Lovsang.

Vi har en stor gledelig oppgave fremover folkens. En stor og varm takk til alle medlemmer av koret opp gjennom alle 100 år, deres lønn i himmelen er stor.

Porsgrunn Frikirke 17.10.2020 Lars Iver Larsen.

Gratulerer til Porsgrunn Frikirkes Sangkor ved 100 års Jubileet

 

Porsgrunn Frikirkes Sangkor ved 30 års Jubileet i 1950.

Powered by Cornerstone