Hvem er vi?

Porsgrunn Frikirke er en flergenerasjonsmenighet med over 400 medlemmer. Menigheten driver et aktivt arbeid for barn, ungdom og voksne. Det foregår noe positivt i kirken mange dager i uka, hvor grupper samles og menighetslivet utvikles.

Gudstjeneste med søndagsskole eller storsamling hver søndag, ukentlig speideraktivitet, legoklubb for de små, ungdomskvelder, kirkemiddager, samlinger for godt voksne med formiddagstreff, korøvelser, bibelgrupper hjemme hos menighetens medlemmer, konfirmantforberedelser, bønn, forbønn og samtaler med våre pastorer er noe av det som skjer jevnlig i Porsgrunn Frikirke. Ellers er det blant annet misjonsarbeid, temakvelder, menighetsturer, julemesse og veldig mye annet rettet mot å være vendt mot mennesker og kunne gi et kristent svar i dagens samfunn.

Menighetens visjon er: Porsgrunn Frikirke vil være et varmt kristent fellesskap, hvor mennesker i alle aldre skal føle seg like verdifulle.

Ved siden av menighetsdriften, eier menigheten også Vest-Tun Barnehage som benytter hele underetasjen og hele uteområdet ved kirken.

Kirken ligger sentralt på Vestsiden i Porsgrunn.

 

Velkommen til oss, enten på en av våre arrangmenter eller for en prat over en kopp kaffe, hilsen hovedpastor Andreas Nordbø Møller.

Hvem er vi?

 

Powered by Cornerstone