Bli giver

Porsgrunn Frikirke sitt arbeid finansieres hovedsakelig av giverinntekter, og vi tror arbeidet vi gjør er kjempeviktig! Derfor vil vi oppfordre alle som er en del av fellesskapet vårt, og som har mulighet for det, om å være med å spleise på utgiftene vi har til lønn, drift og andre utgifter. Noe av pengene går også til Frikirkens fellesarbeid og arbeid internasjonalt.

Gaver til Porsgrunn Frikirke gir rett til skattefradrag. I 2020 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver med en årlig verdi på 500-50.000 kroner. Dette innebærer opptil 11.000 kroner mindre å betale i skatt.

For at du skal få skattereduksjon for din gave krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).
Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gave verdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

Last ned skjemaet her:  Skjema for fast givertjeneste.pdf 

Vi trenger da at du fyller ut og signerer skjemaet «Skjema for fast givertjeneste» og leverer/sender det til pastor eller kasserer i menigheten, eller signert på e-post til Porsgrunn frikirke her

NB! Det er viktig å merke innbetalingen med navn på den som gir gaven.

Hovedkontoret til Frikirken rapporterer inn beløpene pr giver til skattemyndighetene, og hver giver får tilsendt en Årsoppgave i februar hvert år.

Kontonummer: 8220.02.86347

Tusen takk for gaven din!

Powered by Cornerstone