Bli giver

Vi vil oppfordre til en fast månedlig overføring til menigheten. Det gjør at du slipper å huske på dette og det gir menigheten en forutsigbarhet i gaveinntektene og i driften vår.

Porsgrunn Frikirke sitt arbeid finansieres hovedsakelig av giverinntekter, og vi tror arbeidet vi gjør er kjempeviktig! Derfor vil vi oppfordre alle som er en del av fellesskapet vårt, og som har mulighet for det, om å være med å spleise på utgiftene vi har til lønn, drift og andre utgifter. Noe av pengene går også til Frikirkens fellesarbeid og arbeid internasjonalt.

Gaver til Porsgrunn Frikirke gir rett til skattefradrag. I 2023 får du skattefradrag på 22 % for gaver gitt gjennom året med en samlet totalverdi på mellom 500,- til 25.000,-. Det betyr at du kan få inntil 5.500,- i fradrag på skatten.

For at du skal få skattefradrag for din gave krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gave verdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

Last ned skjemaet her: Skattefradragsskjema for gaver og givertjeneste - Porsgrunn Frikirke .docx

Vi trenger da at du fyller ut og signerer skjemaet «Skjema for fast givertjeneste» og leverer/sender det til pastor eller kasserer i menigheten, eller signert på e-post til Porsgrunn frikirke her

NB! Det er viktig å merke innbetalingen med navn på den som gir gaven.

Hovedkontoret til Frikirken rapporterer inn beløpene pr giver til skattemyndighetene, og hver giver får tilsendt en Årsoppgave i februar hvert år.

Kontonummer: 8220.02.86347

Tusen takk for gaven din!

Powered by Cornerstone