Kontaktliste

Kontaktliste

  Navn Kontakttelefon E-post
Eldsteråd Hovedpastor Andreas Nordbø Møller 472 62 151 Andreas
  Pastor Nora Margaret Gimse 414 51 575 Nora
  Leder Solfrid Semb 930 25 654  
  Medlem Jostein Braaten 991 65 509  
  Medlem Ellen Årøen 934 87 592  
       
Diakonat Leder Lars Iver Larsen 911 90 620  
       
Fribu leder Andreas Nordbø Møller 472 62 151  
Fribu admin Richard Stavnes 911 86 632  
       
Søndagsskolen Ann-Kristin Stavnes 974 81 720  
       
Sangkor Olga Berit Larsen 922 13 099  
       
Speideren Heidi Samuelsberg 996 20 001  
       
Formiddagstreff Randi Haukedal 911 42 796
       
Ungdomskveld Ingrid Reinholt 992 51 850  
       
Mannssamlinger Øyvind Dahl 907 28 025  
       
Bibelgrupper Tor Gunnar Stokstad 950 95 835  
       
Bilde/Lyd Richard Stavnes 911 86 632  
       
Bygg /Vedlikehold  Kyrre Semb 993 58 108  
       
Web Team Richard Stavnes 911 86 632  
  John Magnar Ørnes 920 58 310  

 

Powered by Cornerstone