Søndagskole

Barn Søndagskole

Litt om opplegget vårt

Vi har drevet Noahs Ark etter “Promiselandmodellen” (utarbeidet i Willow Creek Community Church i USA) siden våren 2003.

Fra høsten 2009 byttet vi til Sprell Levende fra Norsk Søndagsskoleforbund. Målet med dette nye undervisningsopplegget er at barna skal få møte bibelfortellingene og evangeliet i en totalformidlende ramme – der også bønn og tilbedelse hører med. Den pedagogiske grunntanke er teorien om «De mange intelligenser» (Multiple intelligences). Det legges derfor vekt på barnas forskjellighet, der sanseinntrykk og opplevelser skal være med og understreke storheten i Guds skaperverk og i evangeliet. Dette skal hjelpe dem til å huske og bruke bibelfortellingene i sitt eget liv. Gjennom dette ønsker vi å virkeliggjøre Søndagsskolens visjon: JESUS TIL BARNA.

Norsk Søndagsskoleforbund samarbeider om SPRELL LEVENDE med flere partnere: Frikirkelig barne- og ungdomsunion (FBU, Frikirkens Barn og Unge (FriBU), Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling (IMF-ung) og Acta - Barn og unge i Normisjon og Indremisjonsforbundets barn og unge, samt Den evangelisk lutherske frikirke (DELF) og Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Trosopplæringsreformen STØRST AV ALT støtter SPRELL LEVENDE.

Søndagsskolen har sine samlinger på alle Søndagsgudstjenester kl 11

 

Powered by Cornerstone